een brug tussen Zorg en Welzijn

Missie en visie

Na een niet aangeboren hersenletsel (NAH) blijkt het vaak onmogelijk om het oude leven weer oppakken. Door de blijvende gevolgen, en vaak niet zichtbare gevolgen is het nodig om zich aan te passen aan het ‘veranderde leven’.

Het herstel en de regie over zijn leven terugkrijgen, lukt beter als er ook ondersteuning is voor de omgeving.

Een Hersenletselcentrum i.o. draagt hieraan bij omdat men werkt vanuit de overtuiging dat mensen met hersenletsel en hun naast betrokkenenhet meeste leren van anderen die in een zelfde situatie verkeerden.

Contact met mensen die hetzelfde hebben ervaren stimuleert mensen met hersenletsel en hun omgeving om de regie over hun leven terug te krijgen en ondersteunt hen als dat - tijdelijk – niet lukt.

Het Hersenletselcentrum is een samenwerkingsverband tussen professionele zorg- en welzijnsorganisaties en de patiëntenvereniging. Binnen het netwerk van het centrum kan iemand met hersenletsel, die beschikt over leervermogen strategieën leren om in toenemende mate  zelfredzaam worden en er toe te doen  in de maatschappij.

Groepsvorming, betrokkenheid en informele zorg van getroffenen, naast betrokkenen en ervaringsdeskundigen voor elkaar zijn pijlers van het succes.

De inbreng van de deelnemers zelf, de betrokkenheid van deskundige medewerkers en vrijwilligers en een flexibele, kleinschalige organisatie als onderdeel van de maatschappij zijn belangrijke uitgangspunten in het Hersenletselcentrum