Meedenken

Uw inbreng is van belang bij:

Gespecialiseerde hulp
Wat is nodig?
Meer lezen...
Minder lezen...
Ondersteuning
WMO-gesprekswijzer
Meer lezen...
Minder lezen...
Contact met anderen
Denk mee over contact met anderen
Meer lezen...
  • Helpen bij voorbereiding van
  • Inhoudelijke lezingen
  • Contactbijeenkomsten
  • Jongerendagen

Geïnteresseerd, mee informatie? Stuur een e-mail naar info(at)hersenletselcentrum.com

Minder lezen...
Iets betekenen voor anderen
Zet je in voor anderen ...
Meer lezen...

Iedereen die iets ingrijpends meegemaakt heeft ervaringskennis. Ook jij beschikt over talenten.
Wij zijn op zoek naar mensen met ervaringskennis op het gebied van hersenletsel die

  • Belangen wil behartigen via de klankbordgroepen
  • Zich wil inzetten als ervaringsdeskundige
  • Vrijwilliger wil worden

Aanmelden, meer informatie? Stuur een e-mail naar info(at)hersenletselcentrum.com

Minder lezen...
NAH herkennen
7 signalen
Meer lezen...
Minder lezen...

Wilt u informatie, ondersteuning of een persoonlijk gesprek?

Contact