NAH vanuit eigen kracht

Hersenletselcentra, klankbordgroepen, Zorgbelang en besturen van de patiëntenverenigingen werken gezamenlijk aan de belangenbehartiging van mensen met hersenletsel en hun naasten.

Betrokkenen van de Klankbordgroepen, de regiobesturen, het landelijk bestuur, Zorgbelang en de Hersenletselcentra bij elkaar op een thema bijeenkomst ‘NAH vanuit eigen kracht’ 

Het centrale thema was de belangenbehartiging in zijn diverse verschijningsvormgen. De directeur van Hersenletsel.nl stond stil bij de diverse vormen van belangenbehartiging en het belang ervan om uiteindelijk het verschil te kunnen maken voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

Op de gevolgen van hersenletsel voor het voetlicht te brengen en bespreekbaar te maken zijn ‘Persona’s’ heel geschikt. Else Boss werkzaam bij Movisie nam de aanwezigen mee in de methodiek, waarna de aanwezigen zelf aan de slag gingen met de werkvorm het maken van een Persona. Tot slot luisterden we naar een presentatie van de Hersenletselcentra en de Tips en tops van de Klankbordgroepen. De presentaties van deze dag kunt u hier nalezen.

Inleiding NAH vanuit eigen kracht
Klankbordgroep HLC
Presentatie HLC
Presentatie persona