NAH: Werk in Uitvoering

Tijdens een bijeenkomst op 15 januari 2016 is het voucherproject “Hersenletselcentra, een brug tussen zorg en welzijn” op een feestelijke wijze afgesloten.

Met een groot aantal betrokkenen zijn de successen van de afgelopen drie jaar gevierd met lezingen en workshops. Met elkaar is gedeeld hoe mensen met hersenletsel de regie krijgen/behouden in de wisselwerking  tussen het sociale netwerk, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en formele zorg.

Er is uitgebreid stil gestaan bij de successen en speerpunten van de Hersenletselcentra.  Sascha van Gijzel heeft een innoverende methode om het sociale netwerk te betrekken “Heel het Leven” toegelicht. In de middag is het bordspel “ een Steekje LOS”  uitgelegd en tijdens de workshops gespeeld.

Centraal thema van de workshops was ‘Meedenken – Meedoen – Meebeslissen” Hoe kunnen we dit realiseren? In een aantal groepen is hiermee aan de slag gegaan en heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen.

Monique Lindhout, directeur van Hersenletsel.nl heeft de bijeenkomst afgesloten met een blik op de toekomst 2016 – 2017. 

Presentatie bordspel "Een steekje LOS"

2016_0115_Hersenletselcentrum_presentatie.pdf