Nieuws

01.01.2016

NAH Bijeenkomsten in Zuid-Holland

De Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert op diverse locaties in Zuid-Holland bijeenkomsten voor mensen met niet-aangeboren-hersenletsel en hun naasten.

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mensen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren. Regelmatig worden er thema’s behandeld zoals vakantie, (onzichtbare) gevolgen, het belang van bewegen. Toegang is gratis voor de leden van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

In de planning van lotgenotenbijeenkomsten 4e kwartaal staan naast de data ook de contactgegevens van de bijeenkomsten vermeld. Interesse om een bijeenkomst bij te wonen? Neem gerust contact op met de vrijwilliger.