Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond

Klankbordgroep

De inbreng van uw ervaringskennis is in deze tijd belangrijker dan ooit. Waarom?

 • Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) waarbij het van groot belang is dat de gemeenten goed geïnformeerd worden over de specifieke behoeften van NAH getroffenen.
 • Het borgen van het cliëntperspectief in het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond. De inbreng van uw ervaringskennis kan voor een groot deel het beleid, de werkwijze en  activiteiten bepalen in de regio Rotterdam Rijnmond.
 • Het geven van advies en ondersteuning richting de nieuwe vereniging Hersenletsel.nl. 

Om de belangenbehartiging van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) te versterken zijn op 16 januari 2015 regionale klankbordgroepen geïnstalleerd. Ook Rotterdam Rijnmond heeft een actieve Klankbordgroep, die werkt onder supervisie van Hersenletsel.nl Zuid Holland.

Mensen van de Klankbordgroep gaan in gesprek aan met getroffenen die gebruik maken van zorgverlening of NAH activiteiten in de regio. De Klankbordgroep heeft de collectieve belangenbehartiging als aandachtsgebied, en kan mensen met hersenletsel die op zoek zijn naar mogelijkheden tot contact of vrijwilligerswerk verwijzen naar het Hersenletselcentrum. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Hersenletsel.nl Rotterdam Rijnmond op zaterdag 17 januari waren diverse leden geïnteresseerd in de plannen van de Klankbordgroep. 

Momenteel bestaat de Klankbordgroep uit twee partners en vijf mensen die hersenletsel doormaakten. Zij zijn nog op zoek naar meer ervaringsdeskundigen, die hun talenten willen inzetten om op te komen voor de belangen van mensen met hersenletsel en hun naast betrokkenen. Ze vergaderen overdag en de eerstvolgende vergadering is op 29 januari. 

Bent U:

 • ervaringsdeskundig als getroffene of mantelzorger bij NAH;
 • in staat over de eigen situatie heen te kijken naar het collectieve belang;
 • in staat eigen ervaringen te overstijgen en ervaringskennis gedoseerd in te brengen;
 • in staat de eigen grenzen aan te geven;
 • betrokken, maar met voldoende afstand;
 • in staat anderen op een bevlogen en respectvolle manier te overtuigen;
 • een visitekaartje voor de patiëntenvereniging in de regio;
 • een teamlid en collega vrijwilliger;
 • bereid om bijscholing te volgen en u te verdiepen in de standpunten van Hersenletsel.nl Zuid Holland, de gesprekswijzers en de NAH-prikkels;

Dan bent u wellicht onze nieuwe collega in de Klankbordgroep. Meer informatie kunt u inwinnen bij Ad van Dongen, info@adriaanvandongen.nl, tel. 0618139385

Wilt u graag weten op welke wijze u een bijdrage zou kunnen gaan leveren? Hierbij een overzicht van functies waarbij de inzet van uw ervaringskennis een belangrijke bijdrage kan vervullen. Zoals u ziet is er altijd wel een passende functie te vinden welke aansluit bij uw interesse, beschikbare tijd en belastbaarheid.

Zet je ervaring in om jezelf én anderen verder te helpen!

Inbreng van (uw) ervaringskennis:

Maatjesproject – Leren van elkaar

 • Matchen van juiste ervaringsdeskundigen
 • Iemand die je kan ondersteunen bij activiteiten 
 • Informatie geven aan de partner en het gezin en het netwerk / sociale contacten over veranderingen
 • Elkaars emotie begrijpen
 • Intermediair tussen cliënt en professional
 • Aandacht voor verlies/verwerking
 • (Her)erkenning van de fase waar iemand in zit
 • Ondersteuning in de eigen omgeving
 • Mantelzorgondersteuning ook voor jonge mantelzorgers

Algemene voorlichting over Hersenletsel

 • Informatie verstrekken aan lotgenoten
 • Over arbeidsintegratie / werk
 • Informatie over sport / beweging
 • Informatie verstrekking over WMO
 • Praktische hulp en tips bieden
 • Geven van voorlichting over (met name) de onzichtbare gevolgen NAH

Rol richting gemeenten / sociale teams

 • Contacten met de gemeenten over de Perspectief Op Participatie POP projecten zoals aansluiting bij de sociale teams  ivm de veranderingen van AWBZ naar WMO
 • Ondersteuning en/of advies betreffende de ‘keukentafel’ gesprekken
 • Geven van voorlichting over NAH

Financiële aspecten ondersteunen

Heeft u ervaring met fondsen werven, een groot netwerk of bent u heel creatief en innovatief in het bedenken van nieuwe inkomstenbronnen? Dan is dit wellicht een leuke functie voor u.
Dit overzicht laat zien dat er veel mogelijkheden zijn om uw ervaringskennis op een positieve wijze te kunnen inzetten. Deel deze kennis om jezelf én anderen verder te helpen!

Kunt u incidenteel eens een uurtje helpen? Zou u zich structureel willen inzetten? Heeft u interesse in een specifiek onderwerp? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!