Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond

02.07.2018

Naasten in Beeld

In 2018 wordt het project "Naasten in Beeld" uitgevoerd door het Hersenletselcentrum Rotterdam-Rijnmond.

Er wordt in kaart gebracht welke ondersteuning voor mantelzorgers in de regio beschikbaar is en deze ondersteuning wordt onder de aandacht gebracht voor de mantelzorgers.

De ondersteuning heeft de focus op de volgende onderdelen:

 

  • Informatie
  • Cursussen zelf-management  + psycho-educatie
  • Ontspannen + lotgenoten.

In november 2018 worden tijdens de themabijeenkomst de resultaten van het project gepresenteerd.