Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond

Over dit Hersenletselcentrum

Op 15 januari 2015 ondertekenden bestuurders, managers en/of directies de samenwerkingsconvenant Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond

Revalidatie, patiĂ«ntenverenigingen, diverse organisaties in zorg- en welzijn, MEE, het Hersenletselteam, de Rotterdamse Stroke Service en het Afasiecentrum Rotterdam e.o. zetten zich in om samen met de hulpvrager de best passende hulp te realiseren voor iemand met hersenletsel en/of zijn naast betrokkenen. Dit kan in de vorm van behandeling, begeleiding, ondersteuning of lotgenotencontact. 

In het Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond komt een actieve Klankbordgroep op voor de belangen van mensen met hersenletsel en hun naasten. Hiervoor onderhouden ze contact met deelnemers aan de activiteiten, vrijwilligers en medewerkers van de samenwerkingspartijen en brengen ze gevraagd en ongevraagd advies uit aan WMO-raden, gemeentebesturen, bestuurders van zorgorganisaties.

Enkele voorbeelden waarvoor we samen naar oplossingen zoeken…

  • Concentratieverlies, sinds het ongeluk kan mijn dochter van vijftien niet meer leren. Is hier iets aan te doen?
  • Na mijn CVA werken is lastig, maar ik wil niet thuis zitten. Ik wil zinvol bezig zijn.
  • Ik kan niet meer naar het activiteitencentrum. Ik wil blijven oefenen want ik ben bang dat ik nu achteruitga.
  • Omgaan met vermoeidheid. Hoe ontmoet ik anderen die leerden om beter om er mee om te gaan.
  • Een gewone sportschool  is veel te druk. Kan ik in de buurt aangepast sporten?  Zijn er meer mensen zoals ik?
  • Mijn man is zo veranderd na zijn CVA. Hoe gaan andere partners daarmee om?

Ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionele medewerkers hopen u te ontmoeten op een van de NAH-activiteiten. Binnen de regio is een ruim aanbod aan contactmogelijkheden, cursussen en ontspannende activiteiten voor mensen met hersenletsel en hun naasten.

NAH activiteiten dichter bij huis

Met subsidie van het Fonds Sociale Infrastructuur Rotterdam is het mogelijk om laagdrempelige NAH vriendelijke activiteiten te organiseren in de Rotterdamse deelgemeente.

Op donderdag 29 januari starten we in Hoogvliet. Lees meer...