Hersenletselcentrum Rotterdam Rijnmond

Sociale kaart kinderen & jeugd

De sociale kaart "kinderen & jeugd" Rotterdam-Rijnmond is bestemd voor ouders van kinderen met niet aangeboren hersenletsel en professionals.

Per probleemgebied zijn organisaties eenvoudig te vinden die een mogelijke oplossing kunnen bieden.

Onderwijs: Mijn kind loopt vast op school
Wist u dat NAH de meest voorkomende oorzaak is van verworven beperkingen onder kinderen en jongeren?
Meer lezen...

Korte omschrijving van rubriek / probleem

De gevolgen van NAH zijn divers. NAH uit zich op school vooral in veranderde leerprestaties en in gedrag. Maar ook veel andere aspecten van het dagelijks functioneren kunnen veranderd zijn. Het is van groot belang de gevolgen goed in kaart te brengen, want geen twee leerlingen met NAH zijn gelijk. Leerlingen met NAH vereisen een speciale benadering op school. Maar veel professionals in het onderwijs zijn daar niet voor opgeleid. Rond NAH bestaat dan ook veel handelingsverlegenheid. In het helpen oplossen daarvan ligt de tweede uitdaging.

Oplossing

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het centrum voor Jeugd en Gezin biedt preventieve jeugdgezondheidszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen. Vanaf de geboorte tot een kind 18 jaar is, zien deze jeugdgezondheidszorgprofessionals het kind regelmatig. Zo kunnen zij vroeg signaleren als er met ( de ontwikkeling) een kind iets aan de hand is.

Het CJG kan een schakel zijn tussen school en specialisten omdat de CJG-professionals aan alle scholen verbonden zijn.

www.cjgrijnmond.nl 

 

Gespecialiseerde hulp

Voor advies bij complexe vragen die te maken hebben met de gevolgen van hersenletsel kunt u terecht bij het Hersenletselteam.

Professionals van diverse organisaties verdiepen zich in uw vraag of probleem en brengen advies uit. Het Hersenletselteam kan een beroep doen op de kennis van een revalidatiearts, een neuropsycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundigen, agogisch werker, ambulante begeleider gespecialiseerd in NAH en een communicatiedeskundige.

De coördinator van het Hersenletselteam is op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar op 06 - 2297 6681.

www.nahcoordinatie.nl 

Contact met andere ouders

Zoekt u contact met andere ouders om ervaringen uit te wisselen, voor tips uit de praktijk ?

Coördinator (ervaringsdeskundige ouder) in de regio Rotterdam-Rijnmond:

Patricia Blom

T: 96 - 8798 5069  E: nahkinderen(at)gmail.com

 

 

 

Minder lezen...
Begeleiding aan huis
Het gedrag van mijn kind is sinds het hersenletsel thuis moeilijk hanteerbaar. Mijn kind heeft begeleiding nodig. Hoe voed ik mijn kind met hersenletsel op?
Meer lezen...

Korte omschrijving van rubriek / probleem

De gevolgen van het NAH treffen niet alleen het kind zelf, maar ook ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden.

Als ouders en andere kinderen binnen het gezin niet goed geïnformeerd zijn of goed worden begeleid, begrijpen zij ook niet wat er aan de hand is. Dat kan leiden tot veel onbegrip, frustratie en verdriet. Ouders hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en weten niet waar zij hulp kunnen vragen.

Oplossing

Middin

Middin biedt ondersteuning en behandeling bij het dagelijks leven thuis, maar ook bij werken, ontwikkeling of dagbesteding.

De ondersteuning thuis kan middels ambulante begeleiding gericht op herstel en het leren omgaan met het blijvende letsel in het dagelijks leven. Ook kunnen mensen met NAH bij Middin wonen of logeren.

Naast losse behandelmodules van Middin biedt Hersenz een integraal pakket behandeling.

Contact via het cliëntloket (CLIC) van Middin, bereikbaar elke werkdag van 08.30 - 17.00 uur:

T: 070 - 372 12 34

E: CLIC(at)middin.nl

www.middin.nl 

Gespecialiseerde hulp

Voor advies bij complexe vragen die te maken hebben met de gevolgen van hersenletsel kunt u terecht bij het Hersenletselteam.

Professionals van diverse organisaties verdiepen zich in uw vraag of probleem en brengen advies uit. Het Hersenletselteam kan een beroep doen op de kennis van een revalidatiearts, een neuropsycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundigen, agogisch werker, ambulante begeleider gespecialiseerd in NAH en een communicatiedeskundige.

De coördinator van het Hersenletselteam is op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar op 06 - 2297 6681.

www.nahcoordinatie.nl 

Contact met andere ouders

Zoekt u contact met andere ouders om ervaringen uit te wisselen, voor tips uit de praktijk ?

Coördinator (ervaringsdeskundige ouder) in de regio Rotterdam-Rijnmond:

Patricia Blom

T: 96 - 8798 5069  E: nahkinderen(at)gmail.com

 

 

 

 

Minder lezen...
Lotgenotencontact / vrije tijd
Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel voelen zich soms eenzaam en kunnen behoefte hebben aan contact met elkaar.
Meer lezen...

Korte omschrijving van rubriek / probleem

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel willen elkaar graag ontmoeten maar kunnen vaak niet bij reguliere ontmoetingsplekken terecht. Zij hebben bijvoorbeeld meer rust en tijd nodig en ook een overzichtelijke, gezellige omgeving.

Oplossing

Inloop voor jongeren met hersenletsel ( 18-28 jaar)

Het Hersenletselcentrum Rotterdam-Rijnmond en het Afasiecentrum organiseren elke laatste donderdag van de maand een inloop van jongeren om samen te eten, elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Locatie: Reigerlaan 66, 2903 LL Capelle a/d IJssel

Tijd: 17.30 - 19.30 uur

Contactpersoon: Claudia Kirchner, 010 - 44255361 , hersenletsel(at)zellingen.nl

 

  

 

Minder lezen...
Ouders
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft grote impact op het hele gezin. Ouders hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en weten niet waar zij hulp kunnen vragen.
Meer lezen...

Korte omschrijving van rubriek / probleem

Als iemand binnen het gezin NAH heeft, heeft dit gevolgen voor het hele gezin en het gezinsleven. De gevolgen van NAH is voor iedereen verschillend en maakt het lastig om snel de juiste ondersteuning voor het gezin te vinden.

De hersenen van kinderen zijn volop in ontwikkeling, de gevolgen van NAH zijn niet direct herkenbaar of zichtbaar. Waar kun je als ouders ondersteuning vinden ?

Oplossing

Coördinator NAH jeugd kind ouder

Als ervaringsdeskundige ouder ondersteunt Patricia Blom ouders van kinderen met NAH met hulpvragen  op gebied van onderwijs, omgang, opvoeding en gedrag.

Contactgegevens:

Patricia Blom

T: 06 - 2270 1751   E: Patriciablom2111(at)gmail.com

 

Gespecialiseerde hulp

Voor advies bij complexe vragen die te maken hebben met de gevolgen van hersenletsel kunt u terecht bij het Hersenletselteam.

Professionals van diverse organisaties verdiepen zich in uw vraag of probleem en brengen advies uit. Het Hersenletselteam kan een beroep doen op de kennis van een revalidatiearts, een neuropsycholoog, maatschappelijk werker, verpleegkundigen, agogisch werker, ambulante begeleider gespecialiseerd in NAH en een communicatiedeskundige.

De coördinator van het Hersenletselteam is op maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar op 06 - 2297 6681.

www.nahcoordinatie.nl 

 

 

Minder lezen...